Millainen on hyvä hakemuskirje? What is a good application letter?

 • Hakemuskirje on CV:n ohella tärkeä osa työnhakuasi. Hakemuskirjeen tarkoitus on kertoa itsestäsi CV:n lisäksi olennaisimmat asiat. Lue ohjeemme hyvän hakemuskirjeen kirjoitukseen!

  Lyhyesti: hakemuskirje on sivun mittainen teksti, jossa työnhakija vakuuttaa rekrytoijan omasta taustasta ja motivaatiosta. Kuvaile siis kokemustasi, osaamistasi, vahvuuksiasi, motivaatiotasi ja kompetenssejasi hakemaasi tehtävää silmällä pitäen. 

  Tarkista kielioppi ja oikeinkirjoitus, ja varmista, että tuot riittävästi esille haettavan työpaikan kannalta relevanttia tietoa. 

  Huom! Emme vastaa ao. kyselyn kautta jätettyihin kysymyksiin. Käytä muita yhteydenottotapoja.

  *******

  In addition to the CV, an application letter is an important part of your job search. The purpose of an application letter is to present the most essential things about yourself that are not in the CV. Please read our instructions on writing a good application letter!

  In short: an application letter is a one-page text in which the job applicant convinces the recruiter of their background and motivation. You should describe your experience, skills, strengths, motivation and competencies, keeping in mind the position you are applying for. 

  Remember to check grammar and spelling, and make sure to bring up information relevant to the position. 

  Note! We do not answer questions or contact requests left below. Please use other contact information.

 • Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

    

  Mihin kysymykseen et löytänyt vastausta?